Wat is een zorgleefplan?

13 mei 2020

In het zorgleefplan vertalen we de levensgeschiedenis, leefgewoontes en wensen van onze bewoners in een aanpak waardoor we hen de meest passende zorg én welzijn kunnen bieden. Voordat een bewoner bij ons komt wonen, leren we hem of haar dan ook zo goed mogelijk kennen. We stellen vragen als: Wat was en is belangrijk voor u? Hoe ziet uw dagritme eruit? Wat eet u als ontbijt? Hoe staat u in het leven, waar gelooft u in en wat is voor u de zin van het leven? Wie zijn uw vrienden en uw familie? Wat kunt u allemaal nog zelf? Het zorgleefplan bespreken wij ook tijdens het verblijf regelmatig met de bewoners en hun naasten.