Over ons

De gemoedelijkheid van thuis

Hestia Zorg biedt ouderen met dementie een warm en geborgen thuis om te wonen en te leven. Vanuit onze kleinschalige zorghuizen creëren we samen een gemoedelijke sfeer met zorg die aansluit bij onze bewoners. We vinden het belangrijk dat onze bewoners zich écht op hun plek voelen. Lokale tradities houden we in ere, we eten gezamenlijk, doen spelletjes en zoeken de buitenlucht op. Onze bewoners wonen zelfstandig in zelf ingerichte woningen, maar zijn nooit alleen. Dag en nacht staan onze zorgprofessionals voor hen klaar. Maar ook de nabijheid van medebewoners, persoonlijke spullen en familie maakt het een warm thuis.

Oudere vrouw met dementie lacht tijdens een leuke activiteit bij Hesti a Zorgs

Nieuwe start

Na een geschiedenis onder een vorige woongroep, zijn sinds 2020 onze zorghuizen onder de vlag van Hestia Zorg een nieuwe fase in gegaan. Als onderdeel van Korian Nederland leveren wij positieve zorg op kleinschalig niveau. Zo geven wij onze bewoners de persoonlijke aandacht die zij verdienen.

Korian Nederland

Hestia Zorg is onderdeel van Korian. Korian is een van de grootste en meest vooruitstrevende organisaties voor zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen in Europa. Hierbij gaan wij verder dan de dagelijkse medische zorg. Met onze persoonlijke en positieve aanpak staat de kwaliteit van leven van onze bewoners altijd centraal.

Met Dores Herstelzorg, Hestia Zorg, Het Gouden Hart, Rosorum en Stepping Stones bieden wij een breed aanbod van kleinschalige zorgconcepten in Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Binnen de Korian Groep hebben we een MVO-strategie ontwikkeld, om zo een voortdurend verbeteringsproces tot stand te kunnen brengen op basis van onze waarden. We hebben ons geëngageerd aan 15 verbintenissen, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Meer weten? Download onze MVO brochure.

De cliëntenraad

De kwaliteit van het eten, het activiteitenaanbod en de temperatuur in het appartement. Vriendelijkheid van het personeel en communicatie met contactpersonen. Een greep uit zaken waarin de cliëntenraden medezeggenschap hebben. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten.

Onze cliëntenraden hebben een belangrijke rol binnen onze organisatie. Een rol die verankerd is in de Wet medezeggenschap cliënten en zorginstellingen 2018 (Wmcz). In deze wet is vastgelegd op welke manier de cliëntenraden de belangen van de bewoners behartigen. Op het gebied van welzijn, wonen en kwaliteit van zorg geven zij gevraagd en ongevraagd advies, of hun wordt instemming gevraagd. Ze praten mee over bepaalde beleidszaken en over praktische zaken rondom de zorg- en dienstverlening. Samen waarborgen we het woonplezier van de bewoners.

Centrale en lokale cliëntenraad
Er is een centrale cliëntenraad (CCR) op landelijk niveau. Hierin zitten de vertegenwoordigers van de cliëntenraden van de verschillende zorgconcepten (waaronder Hestia Zorg) van Korian Nederland. De CCR praat over zaken die de zorglocaties overstijgen, en bespreekt dit met de directie van Korian Nederland. De lokale cliëntenraad praat met de locatiemanager.

Meer informatie over de taken en mooie praktijkvoorbeelden vindt u in deze brochure. Of lees het jaarverslag 2021 van de CCR om een goede indruk te krijgen van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Naast de centrale cliëntenraad is elke locatie ook bezig met het samenstellen van een eigen raad.

Contact met de centrale cliëntenraad
Vragen, ideeën of suggesties voor de centrale cliëntenraad? Stuur een e-mail naar cr@korian.nl.

Ervaringen van bewoners en familie

We doen elke dag ons best om onze bewoners een warm en gemoedelijke thuis te bieden. Of we op de goede weg zijn, is natuurlijk aan de bewoners en familie. Daarom delen we graag hun ervaringen met u. Neem een kijkje op Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg.