Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat er allerlei vragen in u opkomen over het wonen in een van onze zorghuizen. Misschien vindt u hier al een antwoord.

Bezoek

Bewoners kunnen in hun studio gebruikmaken van een eigen telefoon en worden hier (indien nodig) bij geholpen. Uiteraard kunt u het zorghuis ook zelf bereiken. Wel vragen wij u vriendelijk om na 10:30 uur te bellen, in verband met de zorgactiviteiten. De villa is 24 uur per dag bereikbaar; dringende zaken kunnen altijd gemeld worden.

Bezoek is altijd welkom. In verband met de zorgactiviteiten geven wij de voorkeur aan bezoektijden tussen 10:00 uur tot 22:00 uur. Als u buiten deze tijden wilt komen, vragen wij u vriendelijk dit te overleggen met de locatiemanager. Ook willen wij u vragen om rekening te houden met de maaltijden en het rustmoment na de lunch. Wilt u blijven overnachten? De locatiemanager informeert u over de mogelijkheden.

De slaap- en rusttijden zijn afgestemd op de behoefte en het dagritme van de bewoner. Na de lunch is een gezamenlijk rustmoment ingelast, waarbij het bewoners vrijstaat om deze in de huiskamer of in hun eigen appartement te houden.

In overleg met de locatiemanager zijn huisdieren welkom in het zorghuis. Voor het bezoek geldt: honden zijn welkom, maar wilt u de hond aanlijnen wanneer u het zorghuis binnentreedt?

Financiering

De zorg voor onze bewoners wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg en/of de ziektekostenverzekering. Voor beide geldt dat een indicatie nodig is. Daarnaast wordt er een eigen bijdrage gevraagd bij vergoeding van de zorgkosten uit de WLZ. de hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie.

De woonkosten bestaan uit huur voor de studio of het appartement, gebaseerd op o.a. de grootte en ligging. Onder verblijfskosten vallen alle kosten voor services en diensten die u bij ons ontvangt, zoals schoonmaak en kosten voor het eten. Uw persoonlijke uitgaven vallen hier niet onder.

Voorzieningen

Wij eten het liefst gezamenlijk, zowel met het ontbijt, lunch als avondeten. Onze ervaring is dat de gezamenlijke maaltijden belangrijke momenten zijn om gezellig bij te praten en samen de dag te evalueren. Echter is elke bewoner uiteraard vrij om in zijn/haar eigen studio te eten.

Voor het bezoek staat koffie en thee klaar. Het is altijd mogelijk dat bezoek blijft voor de lunch of warme maaltijd. De locatiemanager kan u informeren over de kosten.

U kunt uw eigen kleding en linnengoed meenemen. Wij verzorgen de was voor u. Moeilijk wasbare kleding of kleding die niet goed wasbaar is in de wasmachine, kunt u het beste door uw partner of familie laten verzorgen.

Zorg en welzijn

In het zorgleefplan vertalen we de levensgeschiedenis, leefgewoontes en wensen van onze bewoners in een aanpak waardoor we hen de meest passende zorg én welzijn kunnen bieden. Voordat een bewoner bij ons komt wonen, leren we hem of haar dan ook zo goed mogelijk kennen. We stellen vragen als: Wat was en is belangrijk voor u? Hoe ziet uw dagritme eruit? Wat eet u als ontbijt? Hoe staat u in het leven, waar gelooft u in en wat is voor u de zin van het leven? Wie zijn uw vrienden en uw familie? Wat kunt u allemaal nog zelf? Het zorgleefplan bespreken wij ook tijdens het verblijf regelmatig met de bewoners en hun naasten.

Elk zorghuis biedt een maandelijks wisselend activiteitenprogramma met diverse binnen- en buitenactiviteiten. De activiteiten zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Beweging en muziek zijn vaste onderdelen van het programma. Familieleden zijn van harte welkom om deel te nemen aan een activiteit en ideeën / suggesties worden zeer op prijs gesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met de locatiemanager.

ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. In dit digitale dossier leggen wij alle gegevens omtrent een bewoner vast. Dit systeem is dienend aan de werkwijze van onze medewerkers. Het helpt hen vorm en inhoud te geven aan het bieden van belevingsgerichte zorg. Tevens helpt het hen de zorgverlening te monitoren door middel van rapportages op zorgdoelen. De gegevens vanuit het ECD kunnen eenvoudig naar het zorgleefplan worden vertaald.

Omdat wij het belangrijk vinden dat familie goed geïnformeerd is omtrent het dagelijks leven in het zorghuis, de geboden zorg en gemaakte afspraken, werken wij met Carenzorgt. Carenzorgt.nl is een veilige en gebruiksvriendelijke online omgeving, waar vertegenwoordigers toegang kunnen krijgen tot belangrijke onderwerpen uit het zorgdossier van hun dierbare (ECD). Het gebruik van Carenzorg zorgt ervoor dat de vertegenwoordiger eenvoudig en op ieder moment van de dag inzicht krijgt in de zorg die geboden wordt en de voortgang ervan. De informatie in het elektronisch cliëntendossier waar u toegang toe krijgt betreft:
  • het actuele zorgleefplan;
  • de zorgleefplannen die gearchiveerd zijn;
  • de rapportages die door de medewerkers geschreven worden over de voortgang van de zorg en het welzijn van uw dierbare;
  • de kalender waarin de belangrijkste afspraken genoteerd worden. Bijvoorbeeld een afspraak met de huisarts, de fysiotherapeut, de kapper, etc.

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. In welke gemeente u woont, bepaalt dan ook onder welk zorgkantoor u valt. Onze locaties werken samen met verschillende zorgkantoren. Bekijk hier de lijst van de verschillende zorgkantoren van Zorgverzekeraars Nederland.

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. De naam van die verzekeraar komt vaak terug in de naam van het zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt echter zelfstandig en heeft andere taken dan de zorgverzekeraar. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
  • Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden
  • Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft
  • Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt
  • Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt
  • Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt
  • Het zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Klik hier voor een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen per locatie.

Overig

Wanneer u niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening, doen wij er alles aan dit snel op te lossen. In sommige gevallen groeit onvrede echter uit tot een klacht. Ook dat lossen we graag samen in goed overleg op. Maak hiervoor gerust een afspraak met uw locatiemanager. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.