Onze zorg

Zoals thuis

Wij geloven dat ouderen zich het beste voelen, daar waar zij zich thuis voelen. We doen er dan ook alles aan om onze bewoners echt de gemoedelijkheid van thuis te laten voelen. We verdiepen ons in hun verleden, levensloop, leefgewoontes en komen het liefst eerst thuis op bezoek voordat iemand echt bij ons komt wonen. Zo leren we de nieuwe bewoner en de familie kennen en kunnen we echt persoonlijke zorg en aandacht geven.

Positieve kijk op zorg

Kenmerkend voor onze zorg is onze zienswijze: we kijken altijd met een positieve blik naar wat onze bewoners wél kunnen en waar ze energie en levensvreugde van krijgen. Dat noemen we ook wel belevingsgerichte zorg, een nieuwe manier van omgaan met mensen met dementie. De wensen en mogelijkheden van de bewoner staan centraal. Daar wordt wonen en zorgen in onze zorghuizen mooier én beter van. Voor zowel de bewoner, familie als de verzorgenden.

Een thuis maak je samen

Ons zorgteam bestaat uit een hechte club mensen met een passie voor zorg. Ook voor hen voelen onze zorghuizen als een stukje thuis. We werken zoveel mogelijk samen met dezelfde zorgverleners uit de regio, van professionals tot vrijwilligers, zodat we onze bewoners altijd persoonlijke aandacht en een vertrouwd gezicht kunnen bieden. Samen met u als naasten bespreken we het zorgleefplan en waar uw geliefde behoefte aan heeft. Zo weten wij zeker dat wij onze bewoners een warm thuis kunnen bieden. Een thuis waar ook u als familie of naasten natuurlijk van harte welkom bent. Gezellig!

Samen met oudere leeftijdsgenoten lachen bij de dagbesteding

Warm en gemoedelijk wonen

Een warme en gemoedelijke sfeer betekent ook dat we graag momenten samen delen. Zo eten we zoveel mogelijk samen en zijn familieleden en vrienden van harte welkom bij activiteiten. In de gemeenschappelijke ruimtes organiseren wij activiteiten met alle bewoners of kunnen bewoners op hun eigen tempo een spelletje spelen. Zo stimuleren we sociaal contact en behouden we hun vaardigheden. Eet iemand liever in de eigen studio of wil hij of zij iets anders doen dan de gemeenschappelijke activiteit? Geen probleem. Ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten of om een kopje koffie te komen drinken.

Onze activiteiten

We vinden het belangrijk dat onze bewoners hun vaardigheden behouden, naar buiten kunnen, plezier maken en voldoende rust nemen. We trekken dan ook regelmatig even voor een frisse neus naar buiten, organiseren een huiskameroptreden of organiseren een bingo-uurtje. Maar we organiseren ook:

 • creatieve activiteiten als knutselen en schilderen
 • optredens van lokale artiesten
 • muzikale momenten waarin we samen van herkenbare muziek genieten
 • gezamenlijke momenten als koffiedrinken en de krant lezen
 • uitstapjes naar lokale activiteiten zoals markten of een museum

De hoogst mogelijke kwaliteit

Wij gaan voor de hoogste kwaliteit van welzijn en zorg. Daarom werken we met een kwaliteitssysteem waarmee locaties zelf op gestructureerde wijze kunnen werken aan verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Het kwaliteitssysteem kent onder andere zelf-audits, een digitaal verbeterplan, interne audits en het gebruik van een kwaliteitshandboek. Iedere locatie wordt bij het werken aan kwaliteit ondersteund door een kwaliteitsadviseurs. Ook kunnen zorgverleners gebruik maken van de Vilans protocollen en is Korian lid van branchevereniging Actiz. Naast interne toetsingen (audits), worden er ook frequent externe audits afgenomen door CIIO. Hierdoor beschikken al onze locaties over het ISO 9001 certificaat, dé norm voor kwaliteitsmanagement. Voor nieuwe locaties geldt dat zij ongeveer vier maanden na oplevering getoetst worden.

Het verbeteren van kwaliteit en veiligheid blijft een doorlopend proces waardoor we continue verbeteringen doorvoeren die echt bijdragen aan het levensgeluk van onze bewoners en cliënten.

Voor meer informatie over hoe wij aan kwaliteit werken verwijzen we u naar ons kwaliteitsverslag.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is er voor iedereen die zorg ontvangt vanwege een psychogeriatrische aandoening. De bewoner of zijn vertegenwoordiger kan deze inschakelen voor advies en bijstand bij vragen die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder, en in het speciaal vragen die gaan over onvrijwillige zorg. Dat is vaak iets wat iemand wil maar niet mag, of niet wil maar wel moet.

De functie van de CVP Wzd ligt vast in de wet. Hoe zij werken, is uitgewerkt in het Kwaliteitskader van de Landelijke Faciliteit ( https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/ )

De CVP-ers zijn in dienst van vier verschillende organisaties, maar werken op eenzelfde manier. De cliëntenvertrouwenspersoon:

 • Luistert naar u
 • Geeft antwoord op uw vragen over onvrijwillige zorg en over het verblijf in een zorginstelling
 • Helpt bij het helder krijgen van het probleem
 • Geeft informatie en uitleg over uw rechten
 • Kan helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over het probleem
 • Ondersteunt u in het hele proces van het bespreken en behandelen van een klacht

Daarnaast zullen zij regelmatig locaties bezoeken en, indien mogelijk, aansluiten bij een familieavond. Klik hier voor een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen per locatie.