Wat is Carenzorgt?

13 mei 2020

Omdat wij het belangrijk vinden dat familie goed geïnformeerd is omtrent het dagelijks leven in het zorghuis, de geboden zorg en gemaakte afspraken, werken wij met Carenzorgt. Carenzorgt.nl is een veilige en gebruiksvriendelijke online omgeving, waar vertegenwoordigers toegang kunnen krijgen tot belangrijke onderwerpen uit het zorgdossier van hun dierbare (ECD). Het gebruik van Carenzorg zorgt ervoor dat de vertegenwoordiger eenvoudig en op ieder moment van de dag inzicht krijgt in de zorg die geboden wordt en de voortgang ervan.

De informatie in het elektronisch cliëntendossier waar u toegang toe krijgt betreft:

  • het actuele zorgleefplan;
  • de zorgleefplannen die gearchiveerd zijn;
  • de rapportages die door de medewerkers geschreven worden over de voortgang van de zorg en het welzijn van uw dierbare;
  • de kalender waarin de belangrijkste afspraken genoteerd worden. Bijvoorbeeld een afspraak met de huisarts, de fysiotherapeut, de kapper, etc.