Kosten particulier zorghuis versus een regulier verpleeghuis

Vaak wordt gedacht dat wonen in een particuliere woonzorgvoorziening veel duurder is dan een regulier verpleeghuis. Dat is zeker niet altijd het geval. Bij een regulier verpleeghuis betaalt u een hoge eigen bijdrage die is vastgesteld door het CAK. De eerste 4 maanden betaalt u meestal een lagere eigen bijdrage dan de opvolgende maanden. Bij de zorghuizen van Hestia Zorg betaalt u ook een eigen bijdrage die is vastgesteld door het CAK, maar deze valt in het lage tarief en deze verandert niet na 4 maanden. Bij onze zorghuizen betaalt u wel een huurprijs. Informeer bij het zorghuis van uw keuze welke kosten hierin meegenomen zijn. Kosten voor bijvoorbeeld de kapper, tandpasta en zeep zijn voor eigen rekening.  

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage 2023
Op de website van het CAK kunt u een berekening maken van de eigen bijdrage die u gaat betalen. Het CAK kijkt daarbij onder andere naar uw inkomen van twee jaar geleden en de hoogte van uw spaargeld. Voor de kosten van een regulier verpleeghuis kiest u in de rekenhulp voor ‘zorg in een instelling’. Voor de kosten van onze zorghuizen kiest u voor ‘hulp of zorg thuis’ en vervolgens voor ‘volledig pakket thuis’. 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden. In de rekenvoorbeelden gaan we ervan uit dat u geen partner heeft. We houden voor onze zorghuizen 1.700 euro per maand aan als woonkosten. De werkelijke kosten hangen af van de grootte en de ligging van het appartement. Aan onderstaande berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeeld 1

 Eigen bijdrage regulier verpleeghuisEigen bijdrage en woonkosten bij onze zorghuizen
Inkomen uit 2021€ 25.000€ 25.000
Spaargeld€ 0€ 0
  
Kosten per maand eerste 4 maanden
Eigen bijdrage CAK€ 208,33€ 208,33
Woonkosten€ 0*€ 1.700
Totaal€ 208,33€ 1.908,33
Kosten per maand na 4 maanden
Eigen bijdrage CAK€ 1.299,01€ 208,33
Woonkosten€ 0*€ 1.700
Totaal€ 1.299,01€ 1.908,33

Voorbeeld 2

 Eigen bijdrage regulier verpleeghuisEigen bijdrage en woonkosten bij onze zorghuizen
Inkomen uit 2021€ 30.000€ 30.000
Spaargeld€ 100.000€ 100.000
  
Kosten per maand eerste 4 maanden
Eigen bijdrage CAK€ 272,89€ 272,89
Woonkosten€ 0*€ 1.700
Totaal€ 272,89€ 1.972,89
Kosten per maand na 4 maanden
Eigen bijdrage CAK€ 1.779,97€ 272,89
Woonkosten€ 0*€ 1.700
Totaal€ 1.779,97€ 1.972,89

Voorbeeld 3

 Eigen bijdrage regulier verpleeghuisEigen bijdrage en woonkosten bij onze zorghuizen
Inkomen uit 2021€ 40.000€ 40.000
Spaargeld€ 200.000€ 200.000
  
Kosten per maand eerste 4 maanden
Eigen bijdrage CAK€ 389,55€ 389,55
Woonkosten€ 0*€ 1.700
Totaal€ 389,55€ 2.089,55
Kosten per maand na 4 maanden
Eigen bijdrage CAK€ 2.652,40 (maximum bedrag)€ 389,55
Woonkosten€ 0*€ 1.700
Totaal€ 2.652,40 (maximum bedrag)€ 2.089,55

* U betaalt geen standaard woonkosten, maar een deel van de kosten moet u bij een regulier verpleeghuis vaak zelf betalen, bij ons zitten deze in de woonkosten opgenomen. Denk hierbij aan kosten voor het wassen van kleding en verzekeringen.

Verschillen
Zoals u kunt zien zijn er grote verschillen bij een wat hoger inkomen en het bezitten van spaargeld. Voordelen van de zorghuizen zijn dat u meestal kunt kiezen tussen meerdere beschikbare appartementen die vaak ook groter zijn qua oppervlakte. Denk ook aan de prachtige gebouwen, de mooie ligging en kleinschalige opzet. De locaties zijn allemaal huiselijk en sfeervol ingericht. Met onze zorg en het welzijn sluiten we zo goed mogelijk aan bij uw persoonlijke wensen. We verdiepen ons in uw wensen en behoeften en nemen de tijd voor u.