Wat is een ECD?

13 mei 2020

ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. In dit digitale dossier leggen wij alle gegevens omtrent een bewoner vast. Dit systeem is dienend aan de werkwijze van onze medewerkers. Het helpt hen vorm en inhoud te geven aan het bieden van belevingsgerichte zorg. Tevens helpt het hen de zorgverlening te monitoren door middel van rapportages op zorgdoelen.

De gegevens vanuit het ECD kunnen eenvoudig naar het zorgleefplan worden vertaald.