Hoe worden de zorgkosten betaald?

16 maart 2020

De zorg voor onze bewoners wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg en/of de ziektekostenverzekering. Voor beide geldt dat een indicatie nodig is. Daarnaast wordt er een eigen bijdrage gevraagd bij vergoeding van de zorgkosten uit de WLZ. de hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw situatie.